Nieruchomości

Zapewniam profesjonalne doradztwo w zakresie zagadnień związanych z nieruchomościami.

Główne pola działalności:

  • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
    Kompleksowa pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości, prowadzę sprawy sądowe dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości także o podział majątku spadkowego lub podział majątku małżonków po rozwodzie
  • Roszczenia z zakresy transakcji nieruchomościowych
    Doradzam w postępowaniach spornych dotyczących wykonania umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości, postępowaniach dotyczących złożenia zastępczego oświadczenia woli, a także w sporach o zapłatę ( np. zaległy czynsz najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
  • Świadczenie usług na rzecz zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, pośredników obrotu nieruchomościami. Sporządzam i opiniuję umowy najmu lokali komercyjnych i mieszkaniowych. Prowadzę sprawy o eksmisję z lokali, sprawy o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia zastępczego, sprawy o zapłatę zaległości czynszowych, związane ze zwrotem kaucji czy partycypacji.
adwokat lublin sprawy spadkowe

Skontaktuj się ze mną