Prawo konsumenckie i e-commerce

Doradzam moim Klientom prowadzącym działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w zakresie zgodności ich działalności z przepisami kształtującymi ochronę konsumentów, a także zgodności z wymogami w zakresie uczciwej konkurencji. Wspieram przedsiębiorców na każdym etapie procesu sprzedaży do konsumentów

Główne pola działalności:

  • Przygotowywanie dokumentacji (regulaminy, umowy, wzory),
  • Doradztwo prawne w sporach z klientami (rękojmia, gwarancja).
  • Wsparcie w bieżących problemach prawnych, takich jak odstąpienia od umów zawartych na odległość, rozpatrywanie reklamacji, analiza roszczeń konsumentów
  • Doradztwo w zakresie naruszeń praw konsumentów
  • Doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak reklama wprowadzająca w błąd.
adwokat lublin sprawy spadkowe

Skontaktuj się ze mną