Spory sądowe

Oferuję usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji przed sądami oraz instytucjami.

Klientów wspieram na każdym z etapów sporu – począwszy od etapu przedprocesowego, w toku postępowań mediacyjnych poprzez właściwe postępowanie sądowe, aż po czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi i organami władzy publicznej. Zastępstwo to obejmuje w szczególności sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach, a także aktywne działania przy wszelkich innych czynnościach podejmowanych przez sądy i inne organy procesowe czynności.

* Oferuję reprezentację i doradztwo w postępowaniach gospodarczych i korporacyjnych

* Oferuję reprezentację i doradztwo w postępowaniach dotyczących prawa spadkowego, rodzinnego, rzeczowego

adwokat lublin sprawy spadkowe

Skontaktuj się ze mną