Windykacja należności

Świadczę także profesjonalne usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikających między innymi z niespłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległych pożyczek, kar umownych czy zaległości czynszowych.

Oferuję pomoc na każdym etapie sprawy, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym. Prowadzę także sądową windykację należności online. Należność Klienta mogę w całości odzyskać przez Internet – bez konieczności wizyty w Kancelarii.

Na każdym etapie postępowania windykacyjnego Klient jest informowany o podjętych działaniach, ich skuteczności i przewidywanym czasie odzyskania należności.

adwokat lublin sprawy spadkowe

Skontaktuj się ze mną